19 juillet 2013 ~ 0 Commentaire

Çocuk Psilcolojisi,

yöntemlerinin yanılgıları ve eksiklikleri giderek daha açık seçik bir biçimde ortaya konmaktadır. Eğitim yöntemlerinin oluşumunda, toplumsal etkenlerin, gelenek ve göreneklerin etkisi büyük olmakla birlikte, temel pedagojik ilke ve yöntemlerin evrensel olduğu da ke­sinlik kazanmaktadır.

Yirmi altı yıldan beri vermekte olduğum «Çocuk Psikolojisi» derslerinden ve çocuklar üzerinde yaptığım gözlemlerle araştırma­lardan yararlanarak hazırladığım bu kitabın çeşitli işlevler görmesi­ni ve değişik okur kitlelerine yararlı olmasını amaçlamaklayım.

Çocuk Psilcolojisi, çocuğun tüm gelişim evrelerini bilinçli bir bi­çimde İzleyerek, onun gereksinmelerini zamanında ve yeierli ölçü­de karşılamak isteyen anne ve babalar için bir başvuru kilabı ola­rak kaleme alınmıştır. Bu kitabı okuyan anne vc babaların, çocuğu yeterli ilgi, sevgi ve güven ortamında büyütmelerinin önemini kav­rayacaklarını, özellikle «Uyum ve Davranış Bozuklukları» bölümün­deki bilgilerin ışığında, yanlış eğitim ya da çeşitli nedenlerle çocuk­larına ulaşamadıkları durumlarda uzman pedagoglara başvurma gereğini duyacaklarını ummaktayım.

Çocuğun sosyalleşmesinde önemine değindiğim okul ortamını ve çağdaş iletişim ilkeleri açısından öğrenci-öğretmen ilişkilerini ele alan bölümleri öğretmen ve eğitimcilerimizin yararına sundum.

Bir öğretim üyesi olarak, ortak dertlerimizden birini oluşturan ders ve yardımcı ders kitapları eksikliğini gözöntlne alarak, Çocuk Psikolojisinin pedagoji eğitimi görenlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımcı ders kitabı olmasına çalıştım.

Bunların yanı sıra, amacım, bir başlangıç niteliğindeki Çocuk Psikolojisinin eksiklerini zaman içinde gidererek, konuyla ilgili uz­manlara bir temel kaynak oluşturmaktır. Bunu da ülkemizin bilim alanındaki ortak ilerleme çabasına katkıda bulunma görevi olarak görmekteyim.

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Username26139 |
YANOU |
Paranormalstory |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Maitrelamer
| Vincentalqd
| App0005