19 juillet 2013 ~ 0 Commentaire

İLK BEŞ YILDA GELİŞİM MODELİ VE KRİTİK YAŞLAR


  • Hastalık:
    Kısa süreli hastalıklar büyümede kalıcı bir gerilemeye neden olmamakla birlikte, hastalıkta izlenmesi ge­reken beslenme rejiminin (diyet) uzun süre aksaması ya da yetersiz olarak devam etmesi, çocukta birtakım gelişim bozuk­luklarına yol açabilir. Geçirilen büyük bir hastalık çoğu kez büyümenin yavaşlamasına neden olur. Böyle durumlarda ço­cuğun sağlığına kavuşmasıyla birlikte akranlarına yetiştiği gö­rülür.
  • Psikolojik bozukluklar: Ruhsal zorlanma (stress) yavaş gelişmeye, ender olarak da bedensel gelişmede gerilemeye neden olabilir.
  • Sosyo-ekonomik statü: Farklı toplumsal katmanlardan gejen çocuklar, her yaş grubunda farklı beden ölçüsüne sa­hiptirler. Yapılan araştırmalar, ekonomik açıdan üstün ve sağ­lıklı koşullarda büyüyen çocukların, ekonomik açıdan düşük düzeydeki çocuklara oranla daha gelişmiş olduklarını göster­miştir. Bu farklılığın oluşumunda beslenme, uyku, egzersiz ve boş zamanların değerlendirilmesi etkenlerinin rol oynadığı sap­tanmıştır.

İLK BEŞ YILDA GELİŞİM MODELİ VE KRİTİK YAŞLAR

Knobloch ve Pasamanick’in 1974’de gerçekleştirdikleri, ya­şamın ilk beş yılını içeren model, gelişim konusuna ilginç bir yorum getirmektedir. Knobloch ve Pasamanick’e göre, sağlıklı bir gelişimin olabilmesi beş davranış türünün bütiiııleşınesine bağlıdır.

Bunlar:

  1. Algı, duygu hareket tepkileri ve göz-el koordinasyonu­nu (eşgüdümünü) içeren uyum,
  2. Başın dengesi, oturma, ayakta durma, emekleme ve yü­rümeyi içeren tüm motor (harekî, devinimsel) davranışlar,

‘ 3. Objeleri el ve parmaklan kullanarak yakalama ve kav­ramayı içeren gelişmiş motor davranış,

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Username26139 |
YANOU |
Paranormalstory |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Maitrelamer
| Vincentalqd
| App0005