19 juillet 2013 ~ 0 Commentaire

İlk Yıllardaki Gelişimin önemi

böbrekler, sinir sistemi vb. gibi bazı organlar doğumda bile, henüz tamamlanmış değildir.

Bir fetusun doğumdaki boyu 50 cm. dolaylarında, ağırlığı ise 3 kg. kadardır. Ancak ağırlık geniş sınırlar içinde değişe­bilir. Tam anlamıyla normal sayılabilen «yeni doğmuş»larda 2 kilodan 5 kiloya kadar ağırlık bulunabilir.

Doğumla birlikte, çocuğun yeni ısı ortamına ve nefes al­maya uyum göstermesi beklenir. Akciğerlerin görevi henüz baş­lamamış bulunurken; çocuğun kanında C02 birikmesi (hiper- kapni) ve 02‘nin azalması (hipoksi), onun yaşamı için ilk ve önemli bir tehlikedir. Onun yaşaması, bu yeni ortama uyumu­nu sağlayacak olan solunum sisteminin çalışmaya başlamasıy­la gerçekleşecektir. Bu ilk tehlikeye bebeğin büyük dayanıklı­lığı da dikkati çeker. Uyarılan solunum merkezi birkaç dakika içinde bu sistemin çalışmasını başlatacaktır ve bebek ilk ne­fesini alıp, ilk çığlığını atarken, bu «doğum ötesi yeni dünya» da yaşamaya başlamış olacaktır (6). Ağlamayla birlikte nefes alma işlemi başlar. Başlangıçta nefes alma işlemi, iyi yapılma­dığı gibi, düzenli de değildir. Çocuk hapşırıp öksürürken, ok­sijen alma gereksinimini de karşılar.

Yeni doğan bebek, doğum öncesi evrede olduğu gibi, be­siyi pasif bir biçimde özümlemez. Bebekte, sindirim sistemi­nin asıl çalışması, doğumdan sonraki ilk günlerde «emme ref­leksi »nin faaliyetiyle başlar. Normal hallerde bebeğin ilk be­sini «anne sütü», ilk günlerde özel bir bileşimdir (7). Emme ve yakalama gibi refleks mekanizmalarının çok iyi gelişmiş ol­ması nedeniyle, bebekler beslenmeye kolaylıkla uyum göstere­bilirler.

2. DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ GELİŞİM İlk Yıllardaki Gelişimin önemi :

İlk yıllardaki gelişimin bilimsel önemini, ilk kez Freud, ki­şilik uyumsuzluğuna ilişkin çalışmalarında ortaya koymuştur. Freud, birçok uyum bozukluğu gösteren kişilerin çocukluk yıl­larında başarısız deneyimlere sahip okluklarını saptamıştır.

Erikson, çocuklar üzerinde doğumdan olgunluğa kadar sü­regelen klinik çalışmalarına dayanarak şunları söyler: «Çocuk-

Laisser un commentaire

Vous devez être Identifiez-vous poster un commentaire.

Username26139 |
YANOU |
Paranormalstory |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Maitrelamer
| Vincentalqd
| App0005